Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΪΒΑΛΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ LOOK4STUDIES

Ποιες ήταν οι σπουδές σας;

Business & marketing management και αργότερα επιστήμη υπολογιστών. Δυστυχώς σε χρόνο που ακόμη δεν είχε γίνει η επανάσταση της τεχνολογίας άρα ήταν κυρίως waste of time δεδομένου ότι την πραγματική γνώση την απέκτησα εμπειρικά και μόνο αργότερα. Θεωρώ πως πρέπει να επανεφεύρουμε την εκπαίδευση. Έτσι δεν λειτουργεί σωστά. Πολύς χρόνος για πολύ μικρό όφελος. Από τότε μαθαίνω και σπουδάζω σε κάθε ευκαιρία στον ελεύθερο χρόνο μου. Πάντα όμως για να επιβεβαιώσω όσα ξέρω. Όταν δεν μαθαίνω και χάνω χρόνο I drop out.