ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει τις »Μεταδιδακτορικές ερευνητικές υποτροφίες στη μνήμη του Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου». Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι διετής.Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.